Comandorul dr. Moșneagu V. Marian (n. 29 iunie 1961, în comuna Boroaia, jud. Suceava) este absolvent al Liceului Militar de Marină ,,Alexandru Ioan Cuza” (1980) şi al Institutului de Marină ,,Mircea cel Bătrân” (1984), licenţiat în istorie la Universitatea ,,Ovidius” Constanţa (1998), studii aprofundate la Universitatea ,,Ovidius” Constanţa (1999), doctor în istorie la Universitatea din Craiova (2004), absolvent al Cursului de Iniţiere în istoria şi filosofia ştiinţei şi tehnicii, organizat de Comitetul Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii de pe lângă Academia Română (2008), al Colegiului Național de Apărare (2015) și al Cursului de calificare Manager Proiect la Centrul de Calificare și Perfecționare ,,Athena” SRL din București (2017).
Între anii 1984 și 1990 a îndeplinit diferite funcţii în unităţi de nave maritime şi fluviale din Mangalia, Sulina şi Tulcea, în cadrul Institutului de Marină ,,Mircea cel Bătrân”, precum şi în Comandamentul Marinei Militare.
A debutat în ziarul ,,Flota Patriei” (1977) și a colaborat, ca elev și student, la ,,Apărarea patriei”, ,,La datorie”, ,,Catarge la orizont”, ,,Orizonturi marine”, ,,Dobrogea nouă” și emisiunea radiofonică ,,Student Club”.
După Revoluția din decembrie 1989 a activat în presa militară, ca membru fondator şi redactor al revistei ,,Marina Română” (1990-1995), membru fondator și redactor în Redacţia Radio-TV ,,Scutul Dobrogei” a Marinei Militare (1995-1998), redactor-şef al Grupului Mass-Media al Forţelor Navale (2006-2007), editor coordonator al revistei ,,Document. Buletinul Arhivelor Militare Române” (2007-2016) și director fondator al ,,Calendarului tradiţiilor militare” (2009-2014).
Ulterior a fost şef al Secţiei de Istorie Navală (1998-2001) şi director al Muzeului Marinei Române (2001-2006), respectiv şef al Serviciului Istoric al Armatei (2007-2016).
A participat la peste 60 de congrese, reuniuni, dezbateri, colocvii, mese rotunde şi sesiuni de comunicări ştiinţifice interne şi internaţionale și a publicat peste 500 de studii şi articole de specialitate în dicţionare, enciclopedii şi volume de studii şi comunicări ştiinţifice, precum şi în Actual”, „Analele Dobrogei”, „Anuarul Muzeului Marinei Române”, „Apărarea Patriei”, „Buletinul Muzeului Militar Naţional”, „Calendarul tradiţiilor militare”, „Catarge la orizont”, „Cercetaşii buzoieni”, „Cuget liber”, „Curtea de la Argeș”, „Dobrogea nouă”, „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române”, „Dosarele istoriei”, „Ex Ponto”, „Gândirea militară românească”, „Historia”, „Flota Patriei”, „Independenţa României”, „Jurnalul de Constanţa”, „Litoral”, „Magazin istoric”, ,,Magazin Nautic”, „Marina”, „Marea Noastră”, „Marea Noastră pentru tineret”, „Marina Română”, „Observatorul militar”, „Orizont XXI”, „Orizonturi marine”, „Poliţia are impact”, „ProArme”, „România eroică”, „România maritimă şi fluvială. Magazin”, „Tomis”, „Viaţa armatei”, „Yacht Magazin” ş.a.
Este coautor al volumelor ,,Muzeul Marinei Române 1969-1999. Monografie” (1999), ,,Noi contribuţii la istoria Marinei Militare Române” (2001), ,,Statul Major al Forţelor Navale 1860-2005. Tradiţii şi perspective” (2005), ,,Sfânta Maria Mare. Credinţe şi tradiţii spirituale româneşti” (2005), „Destine sub marele pavoaz. Omagiu amiralului Gheorghe Anghelescu la împlinirea vârstei de 70 de ani” (2007), ,,Enciclopedia Armatei României” (2009), ,,Albumul Armatei României” (2009), „Ghidul Arhivelor Militare Române” (2010), „Dicţionar enciclopedic de marină” (2010), „Armata Română şi patrimoniul naţional” (2010), „Amiralul dr. Gheorghe Marin în elita Armatei României” (2010), „Marina Militară Română 1860-1960” (2010), „Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale «Viceamiral Constantin Bălescu» – 115 ani de experienţă în instruirea echipajelor” (2011 și 2016), „Dreptul mării în timp de pace şi de război” (2011), „Miniştrii Apărării Naţionale. Enciclopedie” (2011), „Armata Română şi evoluţia Armei Tancuri. Documente (1919-1945)” (2012), „Armata Română şi societatea civilă” (2012), „Resursele umane ale Armatei României. 150 de ani de istorie” (2012), „Armata Română şi societatea civilă” (2012), „Mareşali ai României” (2013), „Campania militară a României din 1913, o istorie în imagini, documente şi mărturii de epocă” (2013), „Armata Română şi mass-media” (2013), „«Mircea», voievodul velelor 1882-2014” (2014), „Vizita ţarului Nicolae al II-lea la Constanţa 1/14 iunie 1914” (2014), „Uniformele Armatei României” (2014), „Şefii Statului Major General. Enciclopedie” (2014), „Înzestrarea Armatei Române în perioada interbelică. Documente, vol. III, 1936-1940” (2014), „Armata Română şi cultele” (2014), „Comandorul Lazăr Munteanu, Cavaler al Ordinului «Mihai Viteazul». Biografie de război” (2015), „Armata României şi politica naţională” (2016), „România la bicentenarul S.U.A. Primul voiaj transatlantic al navei-şcoală «Mircea» (4 martie – 30 august 1976)” (2016), „Uniformele Marinei Române” (2017), ,,Eroinele României Mari. Destine din linia întâi”, București, Editura Muzeului Literaturii Române (2018), ,,Ingineri români. Dicționar enciclopedic”, vol. II, Cluj-Napoca, Editura Mega (2018), ,,Divizia a VI-a Infanterie. Jurnal de operațiuni. Volumul II (28 octombrie 1918 – 31 decembrie 1923”, Focșani, Editura Pallas (2018) și ,,Armata Română în Războiul de Întregire. Campaniile 1916 şi 1917”, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun (2018).
Este autor al lucrărilor ,,Ziua Marinei la români” (2002), ,,Cultul apelor la români” (2004), ,,Politica navală postbelică a României (1944-1958)” (ediţia I 2005, ediţia a II-a 2006), ,,Odiseea navei-şcoală «Constanţa»” (2004), ,,Regele şi regina Mării Negre. File din istoricul distrugătoarelor & fregatelor «Regele Ferdinand» şi «Regina Maria»” (2006), ,,O istorie tragică a Marinei Comerciale Române” (2006), ,,Dicţionarul marinarilor români” (2008), ,,Eroii Marinei Române” (2009), „Elita Marinei Regale Române în rezistenţa anticomunistă” (2010), „Presa Marinei Române. Dicţionar bibliografic” (2011), „Crucişătorul «Elisabeta» în campanie” (2012), „Serviciul Istoric al Armatei în slujba culturii naţionale” (2013), „Fregata-amiral «Mărăşeşti»” (2014), „Uniformele Forţelor Navale Române” (2016), „Şefii Statului Major al Forţelor Navale. Enciclopedie” (2016), ,,Amiralii României. Dicționar enciclopedic” (2017) și ,,Cavalerii Mării Negre. Ofițeri de marină distinși cu Ordinul Militar «Mihai Viteazul»”, București, Editura Militară (2019).
Este membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (Certificat de atestare nr. 0950 din 21 februarie 1992).
A fost distins cu Premiul Naţional pentru Jurnalism „Nicolae Sever Cărpinişan” acordat de Asociaţia Română de Istoria Presei (2011) și declarat „Omul anului 2011” şi respectiv 2013, pentru Premiul I obţinut la Secţiunea a X-a „Istorie, cultură şi tradiţii militare”, în cadrul concursului organizat la nivelul Statului Major General.
Este membru al Ligii Navale Române (1994), Comisiei Române de Istorie Militară (1999), Comitetului Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei din cadrul Academiei Române (2005), Fundaţiei pentru Realizarea Monumentului Marinarilor Români (vicepreşedinte 2003), Asociaţiei social-culturale ,,Vasile Tomegea” Boroaia (2006), Asociaţiei Absolvenţilor Academiei Navale ,,Mircea cel Bătrân” – ALUMNI (membru fondator, membru în comitetul director (2007) și vicepreședinte (2017), Asociaţiei Române de Istorie a Presei (2009), Centrului de Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României „General Paul Teodorescu” din Frânceşti, jud. Vâlcea (2014) și al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România (2016).
În prezent este redactor-șef al revistei ,,Misiunea”, publicația anuală a Centrului de Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României ,,General Paul Teodorescu” (din 2014), redactor-șef al revistei “Magazin Nautic”, publicația on-line a Clubului Nautic Român, redactor (din 2019) și redactor-șef al revistei “Cap Compas” (din 2020), publicația Sindicatului Liber al Navigatorilor și redactor-şef adjunct al revistei ,,Marea Noastră”, editată de Liga Navală Română.
De asemenea, din 2017 este redactor on-line al cotidianului “Ziua de Constanța”, realizatorul rubricii “Lumea marinarilor.”

LISTA CARTI PUBLICATE : 

Va rugam sa dati click pe titlul fiecarei carti pentru a vizualiza o scurta prezentare si coperta 

Nota : pagina in constructie, urmeaza sa introducem prezentarea la toate cartile in site. 

MARIAN MOŞNEAGU, ZIUA MARINEI LA ROMÂNI, Editura Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, 2002, format 29, 8 x 21, ISBN  973-99332-4-6, 202 pagini

MARIAN MOŞNEAGU, CULTUL APELOR LA ROMÂNI, Editura Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, 2004, format 29 x 21, ISBN 973-86378-2-1, 226 pagini

MARIAN MOŞNEAGU, ODISEEA NAVEI-ŞCOALĂ ,,CONSTANŢA”, Editura ,,Muntenia”, Constanţa, 2004, 29, 7 x 20, 7, ISBN 973-692-042-9, 228 pagini

MARIAN MOŞNEAGU, POLITICA NAVALĂ POSTBELICĂ A ROMÂNIEI (1944-1958), Editura ,,Mica Valahie”, Bucureşti, 2005, ediţia a II-a Editura ,,Mica Valahie”, Bucureşti, 2006, format 24 x 17, ISBN (10) 973-7858-32-8; (13) 978-973-7858-32-0, 456 pagini

MARIAN MOŞNEAGU, REGELE ŞI REGINA MĂRII NEGRE, Editura ,,Muntenia”, Constanţa, 2005, format 30 x 21, 6, ISBN 973-692-108-5, 352 pagini

MARIAN MOŞNEAGU, O ISTORIE TRAGICĂ A MARINEI COMERCIALE ROMÂNE, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2006, format 24 x 17, ISBN (10): 973-644-567-4, (13): 978-973-644-567-5, 558 pagini

MARIAN MOŞNEAGU, DICŢIONARUL MARINARILOR ROMÂNI, Editura Militară, Bucureşti, 2008, format 24 x 17, ISBN (10): 978-973-32-0780-1, 532 pagini

MARIAN MOŞNEAGU, EROII MARINEI ROMÂNE, Editura ALPHA MDN, Buzău, 2009, format 29,5 x 21, ISBN 978-973-139-101-4, 338 pagini

MARIAN MOŞNEAGU, ELITA MARINEI REGALE ROMÂNE ÎN REZISTENŢA ANTICOMUNISTĂ, Editura Militară, Bucureşti, 2010, format 24 x 17, ISBN 978-973-32-0834-1, 556 pagini

MARIAN MOŞNEAGU, OCTAVIAN-GABRIEL NICOLAE, MARINA MILITARĂ ROMÂNĂ 1860-1960, Editura Ovidius University Press, Constanţa, 2009, format 23,5 x 23,5 cm, ISBN 978-973-614-573-6, 204 pagini

MARIAN MOŞNEAGU, PRESA MARINEI ROMÂNE. DICŢIONAR BIBLIOGRAFIC, Editura Militară, Bucureşti, 2011, format 24 x 17, ISBN 978-973-32-0878-5, 300 pagini

CONSTANTIN MANEA, MARIAN MOŞNEAGU, DREPTUL MĂRII ÎN TIMP DE PACE ŞI DE RĂZBOI, Editura „Mica Valahie”, Bucureşti, 2011, format 24 x 17 cm, ISBN 978606-8304-37-3, 558 pagini

MARIAN MOȘNEAGU,  „CRUCIȘĂTORUL «ELISABETA» ÎN CAMPANIE”, Editura Militară, Bucureşti, 2012 , ISBN 978-973-32-0908-9, 264 pagini

MARIAN MOȘNEAGU, GABRIEL-OCTAVIAN NICOLAE, MIRCEA, VOIEVODUL VELELOR, 1882-2014, Constanţa, Editura Ex Ponto, 2014, ISBN 978-606-595-320-5, 629.53 (498) Mircea (084), 212 pagini

GABRIEL-OCTAVIAN NICOLAE, MARIAN MOȘNEAGU, VIZITA ȚARULUI NICOLAE AL II-LEA LA CONSTANȚA, 1/14 iunie 1914”, Constanţa, Editura Ex Ponto, 2014, ISBN 978-606-598-323-6, 94 (47”18/19”) Nicolae II Ţar al Rusiei (084), 172 pagini

MARIAN MOȘNEAGU, NICULAE ȘTEFAN,  ROMÂNIA LA BICENTENARUL S.U.A. PRIMUL VOIAJ TRANSATLANTIC AL NAVEI-ȘCOALĂ «MIRCEA» (4 martie – 30 august 1976)”, Bucureşti, Editura Militară, 2016, ISBN 978-973-32-1025-2, 120 pagini

MARIAN MOȘNEAGU, ŞEFII STATULUI MAJOR AL FORȚELOR NAVALE. ENCICLOPEDIE, Bucureşti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2016, ISBN 978-606-524-159-6, 172 pagini

MARIAN MOȘNEAGU, UNIFORMELE FORȚELOR  NAVALE ROMÂNE, Bucureşti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2016, ISBN 978-606-524-156-5, 304 pagini

IRINA-ALEXANDRA SIMION, MARIAN MOȘNEAGU, UNIFORMELE MARINEI ROMÂNE, Editura Militară, București,  2017, ISBN 978-973-32-1012-2, 168 pagini

MARIAN MOȘNEAGU, AMIRALII ROMÂNIEI. DICȚIONAR ENCICLOPEDIC, Editura Ex Ponto, Constanța, 2017, ISBN 978-606-598-619-0, 556 pagini

Marian MOȘNEAGU, CAVALERII MĂRII NEGRE. OFIȚERI DE MARINĂ DISTINȘI CU ORDINUL MILITAR ,,MIHAI VITEAZUL”, București, Editura Militară, 2019, ISBN 978-973-32-1139-6, 500 pagini