MARIAN MOŞNEAGU, REGELE ŞI REGINA MĂRII NEGRE, Editura ,,Muntenia”, Constanţa, 2005, format 30 x 21, 6, ISBN 973-692-108-5, 352 pagini

          Album color dedicat fostelor distrugătoare  ,,Regele Ferdinand” şi ,,Regina Maria” şi actualelor fregate omonime din cadrul Forţelor Navale Române, lucrarea reprezintă o amplă şi detaliată epopee maritimă a unor nave reprezentative pentru Marina Regală Română.

Apărută în colecţia ,,Nave militare româneşti”, lucrarea evocă, exclusiv pe baza documentelor de arhivă, participarea distrugătorului ,,Regina Maria” la revista navală de la Spithead (23 aprilie – 15 iunie 1937) şi furtuna înfruntată în zilele de 4-6 ianuarie 1938, cu Marele Voievod Mihai de Alba Iulia la bord, cariera viitorului Rege al României în Marina Regală, participarea cu real succes a celor două bastimente în campania din Est, precum şi primele file de istorie ale actulalelor fregate de construcţie britanică.

Shares
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+
  • Blogger
  • Myspace