MARIAN MOŞNEAGU, POLITICA NAVALĂ POSTBELICĂ A ROMÂNIEI (1944-1958), Editura ,,Mica Valahie”, Bucureşti, 2005, ediţia a II-a Editura ,,Mica Valahie”, Bucureşti, 2006, format 24 x 17, ISBN (10) 973-7858-32-8; (13) 978-973-7858-32-0, 456 pagini

          Prima abordare detaliată a istoriei postbelice a Marinei Române, lucrarea înglobează o selecţie amănunţit explicitată şi profund documentată a evenimentelor, strategiei şi politicii navale promovate de statul român în perioada de ocupaţie sovietică în România (1944-1958).

          Remarcabile sunt episoadele epurărilor practicate fără discernământ în Marina Militară, drama ,,reacţionarilor” din Marină, propaganda deşănţată a restituirii parţiale a navelor abuziv arestate de Armata Roşie în perioada imediat următoare actului de la 23 august 1944, cuantumul despăgubirilor de război plătite în urma Armistiţiului cu U.R.S.S., drama marinarilor rămaşi prizonieri de război, suprimarea conştiinţei marinăreşti prin desfiinţarea abuzivă a Ligii Navale Române şi politizarea presei de marină, subterfugiile înfiinţării şi activităţii SOVROMTRANSPORT şi SOVROMNAVAL, evoluţia porturilor şi a şantierelor navale româneşti, restructurarea Forţelor Maritime Militare ale R.P.R., deturnarea învăţământului militar de marină de la principiile şi doctrina navală tradiţională occidentală, activitatea sindicatelor portuare etc.

Shares
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+
  • Blogger
  • Myspace