MARIAN MOŞNEAGU, O ISTORIE TRAGICĂ A MARINEI COMERCIALE ROMÂNE, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2006, format 24 x 17, ISBN (10): 973-644-567-4, (13): 978-973-644-567-5, 558 pagini

Lucrarea înglobează selectiv, în premieră în istoriografia naţională, dosarele a 10 evenimente navale soldate cu pierderea unor nave comerciale româneşti şi a numeroase vieţi omeneşti. Autorul prezintă detaliat naufragiile cargourilor ,,Sulina”, ,,Carpaţi”, ,,Dâmboviţa”, ,,Olăneşti”, ,,Sadu”, ,,Scăieni”, ,,Fălticeni”, petrolierelor ,,Independenţa” şi ,,Unirea”, precum şi a şalupei ,,Babadag”, pe baza unor documente oficiale inedite – rapoarte de expertiză, proteste de mare ale comandanţilor de nave, declaraţii ale supravieţuitorilor, jurnale de bord, sentinţe judecătoreşti etc.

Un capitol consistent este dedicat falimentului înregistrat de flota comercială a României în primul deceniu al secolului XXI. Astfel, sunt prezentate protocolul de divizare a fostei Întreprinderi de Exploatare a Flotei Maritime ,,Navrom”, situaţia flotei maritime în perioada 1990-1996 şi strategia de restructurare şi privatizare a acesteia, lista navelor de transport maritim şi de pescuit oceanic ş.a.

          Un ultim capitol redă tabloul cronologic al principalelor evenimente navale înregistrate în acvatoriul şi rada portului Constanţa sau pe alte meridiane, în care au fost implicate nave comerciale româneşti – eşuări, incendii, abordaje, naufragii cauzate de minele marine, bombardamente, furtuni etc.

Shares
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+
  • Blogger
  • Myspace