Cpt. Constantin PAPADOPULO (1906-1969) este comemorat pagina Marinari din Istorie marinarii.ro ca comandant al navei hidrografice Delta ( Concordia ).

Textul exte extras dintr-un articol publicat de Magazin Nautic. 

Excelent marinar, cu un simţ înăscut al navei, al posibilităţilor sale de manevră, bun cunoscător al limbilor franceză, italiană şi rusă, alături de limba naţiei sale … elena, căpitanul Costandachi se va remarca repede, fiind bine apreciat de conducerea Comisiunii. Brevetele sale de căpitan maritim, de pilot fluvial şi de bară, poartă iscălitura contra-amiralului Nicolae PĂIŞ şi la trecerea sub autoritatea română a Inspectorului pentru Navigaţie – Pilotaj, a celebrul transfug V.Zagorionski-Kissel.

În 1938, la preluarea conducerii DDM, noul director, viceamiralul Preda C. FUNDĂŢEANU, îi va cere acestui căpitan un serviciu deloc uşor: să renunţe la cetăţenia elenă şi să-i devină sprijin în treburile Direcţiei, preluând atribuţiile de inspector de navigaţie. Din respect pentru ţara în care se formase, pentru personalitatea celuia care îi cerea această schimbare de drum, tânărul căpitan, de 32 ani, acceptă. După îndeplinirea cerinţelor impuse de lege, în ziua de 27.09.1943 devine cetăţean român, cu diplomă de cetăţenie acordată de Ministerul de Justiţie, al timpului.

Va servi cu cinste patria care l-a adoptat şi se va distinge prin acţiunile organizatorice din timpul războiului, multe realizate în colaborare cu forţele navale române, cu aliaţii de atunci, Germania şi Italia. Schimbarea de regim, din 1948, îl va lovi cu putere, resimţind cu durere plecarea conaţionalilor săi, a rudelor, spre Grecia.

Activitatea sa din timpul războiului, cariera sa de excepţie de până în 1948, vor lăsa urme adânci, un “dosar” greu, care îi va pune piedici în viaţă, multe şi repetate, atât în propria sa carieră, cât şi a urmaşilor săi. În 1950 va fi arestat pentru “Crimă contra umanităţii” şi va trece prin închisorile de la Galaţi şi Jilava.

Din lipsă de probe, absolvit tacit de vina unei crime de război, căpitanul Constantin PAPADOPULO, se va întoarce la Sulina, preluând comanda navei “Delta”, cu intermitenţe, după treceri şi pe la comanda altor nave. Aproape de sfârşitul carierei, căpitanul va suferi un nou supliciu: degradarea la simplu marinar. Oameni de bine, mulţi dintre cei cu care a lucrat de-a lungul timpului, au reuşit, înainte de pensionare să-l repună în drepturile brevetelor sale. S-a stins, la Galaţi, în decembrie 1969, lăsând moştenire o bogată istorie de viaţă şi dragoste pentru drumurile DUNĂRII şi ale MĂRII, ale ROMÂNIEI, dar şi nostalgia pentru locurile rădăcinilor sale de familia, insula Kasos, din arhipelagul Dodecanez (Papadopol-2004).

Ca un talent înăscut pentru arta marinăriei, moştenit de la tătăl său, căpitanul Constantin PAPADOPULO – a cărui viaţă a fost intim legată de tercerea prin timp a navei “Concordia” / ”Delta” – a lăsat în urma sa o întregă şcoală de navigaţie, cu mulţi marinari ai timpului trecuţi şi pe la comanda acestei nave. Unora dintre ei, le purtăm o amintire deosebită: Take GANEA, Marin POPOVICI, Theodorachi OLOKO, Dumitru BÎLEA, Mişu IVENKO. Parte dintre ei ne-au părăsit, parte sunt astăzi pensionari, retraşi în familia şi la căsuţele lor pitoreşti de la Sulina.

Nava Delta la Galati.

Scanare carte postala colectia personala Paul Ionescu (1951-2018)